Papper

Skogen blir via de olika specialbruken kartong, wellpapp, säckpapper, kraftpapper och avsalumassa.