Skogsägarnas branschorganisation

LRF Skogsägarna är branschorganisationen för de fyra skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra skogsägarna.