Skogsägarna i Sverige

I Sverige finns idag fyra skogsägarföreningar: Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna.

Södra skogsägarna

Är den största av Sveriges 4 skogsägarföreningar med en areal på 2,3 miljoner ha och över 50 000 medlemmar.

Norra skogsägarna

Norra Skogsägarna (Norra) är en av Sveriges fyra skogsägarföreningar. År 2018 hade föreningen 16 300 medlemmar som ägde 1,3 miljoner hektar skogsmark i Norrbotten, Lappland, Västerbotten och Ångermanland. Norra Skogsägarnas huvudkontor ligger i Umeå. Föreningen har ca 350 egna anställda. Därtill sysselsätter koncernen ungefär lika många personer i skogsentreprenad och transporttjänster. Norra Timber omfattar två sågverk, två hyvlerier samt en stolpfabrik. Tillsammans producerar dessa industrier närmare 500 000 kubikmeter trävaror. Det produceras cirka 60 000 svarvade furustolpar per år. Av trävaruförsäljningen exporteras ungefär 57 procent. 2018 omsatte koncernen 2,5 miljarder kronor.

Mellanskog

Är den näst största av Sveriges 4 skogsägarföreningar med en areal på 1,6 miljoner ha och över 30 000 medlemmar.

Norrskog

Norrskog har sitt huvudkontor i Kramfors och lokalkontor på 25 orter i området, varav två större i Sundsvall och Östersund. Norrskog har totalt omkring 300 anställda och omsätter cirka 2 miljarder kronor per år. I föreningen finns också 200 förtroendevalda verksamma.

Skogsägare

Sveaskog (fd Domänverket)

Statens fastighetsverk

LRF Skogsägarna (branchsorganisation)

SCA

Holmen AB

Bergvik Väst AB

Stora Enso Skog

Metsä Forest

Billerud Korsnäs AB

Kopparfors Fastigheter AB

Branschorganisationen

Historik