Historik skogsägarna i Sverige

Bonden och skogen

Fram till 1938 var skogsbruk i södra Sverige ved och kreatursfoder. 1938 bildades Södra Skogsägarna och förlade sitt huvudkontor i Växjö där det ligger än idag. Där och då industrialiserades skogsindustrin i södra Sverige och Södra Skogsägarna är Sveriges största skogsägarförening med 3100 anställda.

Norra Sveriges skogsbruk

Bergslagen utvecklade skogen som exportindustri redan på tidigt 1800 tal. Runt 1900 talet tömde exportsågarna Norrland på skog. Men i södra Sverige började denna exportindustri först ta fart efter andra världskriget.